top of page

PEDAGOGIK

Utöver mitt konstnärliga arbete så har jag även erfarenhet av att arbeta pedagogiskt under min period som anställd av Teater Carpa sommaren 2020 och under mina år som aktiv på Gottsunda Dans & Teater i Uppsala 2012 - 2016. Inom det teaterpedagogiska fältet har jag framför allt arbetat med elever som är 13 år och uppåt, men jag har även vikarierat som lärare för barn 6 - 13 år inom grundskolan och har därför erfarenhet av att hantera även yngre elever.


Ett genomgående tema i min pedagogik är ett intresse för genus och normkritik, som jag försöker arbeta med både på individnivå, med mina didaktiska val och i mina konstnärliga val såsom pjäsval, innehåll och rollsättning.

Pedagogik: Text
bottom of page